ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရေးနှင့် ထုခွဲရောင်းချရေးကော် မတီ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေငြာခြင်း (ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန)

Thu, 07/07/2016 - 20:29 -- user3