ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Mon, 02/02/2015 - 11:31 -- Anonymous (not verified)

ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း အသစ်လျှောက်ထားခြင်းများနှင့် သက်တမ်း တိုးခြင်းများအား ခွင့်ပြုပေးနေမှုအခြေအနေ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း နှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း နည်းဥပဒေများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၈/၂၀၁၄)ဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁၀)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲ ရေးကော်မတီက ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် အသစ် လျှောက် ထားခြင်း၊ ၁၉၆၂ခုနှစ် ပုံနှိပ်သူများနှင့်ထုတ်ဝေသူများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရ ထုတ်ပေး ထားသည့် မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိထားသူများ၏ သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း၊ လုပ်ငန်းအမည်ပြောင်းခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်သူ/ထုတ်ဝေသူ အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်းတို့ကို စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးများဖြင့် စိစစ်၍ ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါသည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရာ (၂၉-၁-၂၀၁၅)ရက်နေ့ကပြုလုပ်သော ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာန စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းသက်တမ်းတိုး(၇၆)ဦးနှင့် ထုတ်ဝေသူ သက်တမ်းတိုး(၉၂)ဦး၊ ပေါင်းသက်တမ်းတိုး(၁၆၈)ဦးအားလည်းကောင်း၊ ထုတ်ဝေ သူအမည် ပြောင်းနှင့်လိပ်စာပြောင်း(၄)ဦးအားလည်းကောင်း၊ ပုံနှိပ် လုပ်ငန်းအသစ် လျှောက် ထားသူ (၈)ဦး၊ ထုတ်ဝေခွင့်အတွက် အသစ်လျှောက်ထားသူ ဂျာနယ် ထုတ်ဝေခွင့်(၁၀)ဦး၊ မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေခွင့်(၇)ဦး၊ အထွေထွေထုတ်ဝေခွင့် (၁၄)ဦး၊ သတင်းစာထုတ်ဝေခွင့်( ၂ ) ဦး၊ သတင်းအေဂျင်စီ(၁)ဦး၊ပေါင်းပုံနှိပ်လုပ်ငန်းနှင့်ထုတ်ဝေခွင့်(၄၂)ဦး တို့အား အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ယခင်အပတ်က စိစစ်ဆဲ ဖြစ်သော ဂျာနယ် အသစ်ထုတ်ဝေခွင့်လျှောက်ထားသူ(၅)ဦးအားယခုအပတ်တွင်ပြန်လည်ခွင့်ပြု ပေးခဲ့ပါသည်။

ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း နည်းဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းသည့် (၁၀-၁၀-၂၀၁၄) ရက်မှ စ၍ ယနေ့အထိ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းအတွက် သက်တမ်းတိုး( ၅၈၆ ) ဦးနှင့် အသစ်လျှောက်ထားသူ       ( ၇၃ ) ဦး၊ ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် သက်တမ်းတိုး( ၅၉၀)ဦး  နှင့်အသစ် လျှောက်ထားသူ

( ၂၅၆ )  ဦး ၊ သတင်းအေဂျင်စီလုပ်ငန်းအသစ်လျှောက်ထားသူ (၄)ဦး၊ စုစုပေါင်း ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ထုတ် ဝေခြင်းနှင့် သတင်းအေဂျင်စီလုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်(၁၅၀၉)စောင်အား စိစစ် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။  

ဂျာနယ်ထုတ်ဝေခွင့် အသစ်လျှောက်ထားသူ (၃)ဦး၊ မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခွင့်အသစ် လျှောက်ထား သူတစ်ဦး၊ ဂျာနယ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားသူ တစ်ဦး၊ အထွေထွေထုတ်ဝေခွင့် သက်တမ်း တိုးလျှောက် ထားသူတစ်ဦး၊ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းအသစ်လျှောက်ထားသူတစ်ဦးတို့ကို အချက် အလက် များ စိစစ်ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန