ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Thu, 12/18/2014 - 17:47 -- Anonymous (not verified)

ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း အသစ်လျှောက်ထားခြင်းများနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်း များအား ခွင့်ပြုပေးနေမှုအခြေအနေ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း နှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း နည်းဥပဒေများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၈/၂၀၁၄)ဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁၀)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီက ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် အသစ် လျှောက်ထားခြင်း၊ ၁၉၆၂ခုနှစ် ပုံနှိပ်သူများနှင့်ထုတ်ဝေသူများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရ ထုတ်ပေး ထားသည့် မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိထားသူများ၏ သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း၊ လုပ်ငန်းအမည်ပြောင်းခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်သူ/ထုတ်ဝေသူ အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်းတို့ကို စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးများဖြင့် စိစစ်၍ ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါသည်။

 ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရာ (၁၈-၁၂-၂၀၁၄)ရက်နေ့ကပြုလုပ်သော ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာန စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းသက်တမ်းတိုး (၁၁၀)ဦးနှင့် ထုတ်ဝေသူ သက်တမ်းတိုး(၈၄)ဦး၊ ပေါင်းသက်တမ်းတိုး(၁၉၄)ဦးအားလည်းကောင်း၊ ပုံနှိပ် လုပ်ငန်းအသစ် လျှောက်ထားသူ(၁၂)ဦး၊ ထုတ်ဝေခွင့်အတွက် အသစ်လျှောက်ထားသူ သတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့် (၁)ဦး၊ ဂျာနယ်ထုတ်ဝေခွင့်(၁၁)ဦး၊ မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခွင့်(၇)ဦး၊ အထွေထွေထုတ်ဝေခွင့်(၂၁)ဦး၊ ပေါင်းပုံနှိပ်လုပ်ငန်းနှင့်ထုတ်ဝေခွင့်(၅၂)ဦးတို့အား အသိအမှတ် ပြုလက်မှတ်များထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ လျှောက်ထားသူများအနက် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း သက်တမ်းတိုး တစ်ဦးနှင့် အသစ်လျှောက်ထား သူတစ်ဦး ပေါင်းနှစ်ဦးတို့အား ၎င်းတို့တင်ပြသော ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း အမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ရန်အကြောင်းကြားထားဆဲဖြစ်ပါသည်။ အသိ အမှတ်ပြုလက်မှတ် အသစ်လျှောက် ထားသူများအနက် ဂျာနယ်ထုတ်ဝေခွင့်လျှောက်ထားသူ (၂)ဦး တင်ပြလျှောက် ထားသော ဂျာနယ်များ၏ Logo မှာ လက်ရှိထုတ်ဝေခွင့်ပြုထားသော ဂျာနယ်၏ Logo နှင့်ဆင်တူ ရိုးမှားဖြစ်နေသဖြင့် စိစစ်ဆဲဖြစ်ပါသည်။   

ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း နည်းဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းသည့် (၁၀-၁၀-၂၀၁၄) ရက်မှစ၍ ယနေ့အထိ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းအတွက် သက်တမ်းတိုး(၁၆၃)ဦးနှင့် အသစ်လျှောက် ထားသူ(၄၅)ဦး အားလည်းကောင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် သက်တမ်းတိုး(၁၇၉) ဦးနှင့်အသစ် လျှောက်ထားသူ (၁၇၀)ဦးအားလည်းကောင်း စိစစ်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ သည်။

ဂျာနယ်ထုတ်ဝေခွင့် အသစ်လျှောက်ထားသူ(၅)ဦး၊ မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခွင့်အသစ် လျှောက်ထားသူ (၂)ဦး၊ အထွေထွေထုတ်ဝေခွင့်အသစ် လျှောက်ထားသူတစ်ဦးနှင့် သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထား သူတစ်ဦး၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းအသစ်လျှောက်ထားသူတစ်ဦးတို့ကို အချက်အလက်များ စိစစ် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပြီး ဂျာနယ်ထုတ်ဝေခွင့်အသစ်လျှောက်ထား သူတစ်ဦးမှာ ထုတ်ဝေခွင့် ရရှိပြီးဖြစ်သော ဂျာနယ်၏အမည်နှင့် Logo ဆင်တူနေ၍ ကန့်ကွက်သူ ရှိပါသဖြင့် ခွင့်မပြု ခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

 

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန