မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေသူ မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း

Wed, 06/19/2013 - 15:59 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

ကြေညာချက်အမှတ် (၇၃/၂၀၁၃)

 

နေပြည်တော်၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်အရ ထုတ်ဝေသူ မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ် လျှောက်ထားခဲ့သည့် အောက်ဖော်ပြပါ မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခွင့် (၃)ဦးအား ထုတ်ဝေသူ မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်-

မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခွင့်

(၁)

ဒေါက်တာခင်ခင်ကျော့

IDOL Magazine

 

အမှတ်-၁၃၂၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊

(အနုပညာသုတရသ)

 

ကျောက်တံတားမြို့နယ်။

 

(၂)

ဒေါက်တာခင်ခင်ကျော့

MYANMAR MEDIA

 

အမှတ်-၁၃၂၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊

Magazine

 

ကျောက်တံတားမြို့နယ်။

(အနုပညာသုတရသ)

(၃)

ဒေါ်သိမ့်သူသူအောင်

Mirror Magazine

 

အမှတ်-၁၂၄/အေ၊ သစ်ရာပင်လမ်းသွယ်(၁)၊

(အနုပညာသုတရသ)

 

သု၀ဏ၂၃-ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။

 

 

 

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)

(အောင်ကျော်ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး)

 

စာအမှတ်၊  ၁၈-၁-၆၀/(၂၀၁၃)/(    )

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇွန်လ     ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ၊ကြော်ငြာသင်ပုန်း

 

မိတ္တူကို

 

ဝန်ကြီးရုံး၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

 

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

 

 

မျှော/လက်ခံ