ထုတ်ဝေသူမှတ်ပုံတင် သက်သေခံ လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း

Wed, 06/19/2013 - 15:21 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

ကြေညာချက်အမှတ် (၇၁/၂၀၁၃)

နေပြည်တော်၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်အရ ထုတ်ဝေသူ မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ် လျှောက်ထားခဲ့သည့် အောက်ဖော်ပြပါ မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခွင့် (၂)ဦး၊ ကိုယ်ရေး  ကိုယ်ထုတ် ထုတ်ဝေခွင့် (၁)ဦးတို့အား ထုတ်ဝေသူမှတ်ပုံတင် သက်သေခံ လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်-

မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခွင့်

(၁)

ဦးသောင်းစုငြိမ်း

Crossroads Business Magazine

 

 

အခန်းG-၁၂ ၊ ဒိုင်းမွန်းစင်တာ(ဘီ)၊

(စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်း)

 

 

အမှတ်(၄၉၇)၊ ပြည်လမ်း၊

(အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)

 

 

(၈)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။

(၃)လတစ်ကြိမ်

 

(၂)

ဦးစံဝင်း

WINNER’S WORLD Magazine

 

 

တိုက်(၂၉)၊ ၅-လွှာ(ညာ)၊

(အောင်နိုင်သူတို့၏လောကကမ္ဘာ)

 

 

၁၆၄-လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်။

(အနုပညာသုတရသမဂ္ဂဇင်း)

 

 

ကိုယ်ရေးကိုယ်ထုတ် ထုတ်ဝေခွင့်

(၁)        ဦးအောင်ကိုဦး                                                      အောင်မြင့်မြတ်စာပေ

            အမှတ်-၂၄၃၊ မြေညီထပ်၊                                         (ကိုယ်ရေးကိုယ်ထုတ်)

            ၃၅-လမ်း(အထက်)၊

            ကျောက်တံတားမြို့နယ်။

 

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)

(အောင်ကျော်ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး)

 

 

စာအမှတ်၊  ၁၈-၁-၆၀/(၂၀၁၃)/(   )

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇွန်လ     ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ၊ကြော်ငြာသင်ပုန်း

 

မိတ္တူကို

            ဝန်ကြီးရုံး၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန  

            ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

            မျှော/လက်ခံ