အသိပေးကြေညာခြင်း

Mon, 06/03/2013 - 11:59 -- Anonymous (not verified)

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန Web Media Portal ၏ ဝန်ကြီးရုံး၊ မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန၊ သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်းနှင့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် လုပ်ငန်းတို့၏ Web Page များရှိ အကြံပြုခြင်း၊ တိုင်ကြားခြင်း ကဏ္ဍသို့ ပေးပို့ လာသော အကြံပြုစာ၊ တိုင်ကြားစာများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံသို့ တင်ပြ၍ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သော စာများကို ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပြီး အခြား ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သော စာများကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆောင်ရွက်မှုများကို ပေးပို့သူထံသို့ အကြောင်း ပြန်ကြားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြ email လိပ်စာများသို့လည်း ဆက်သွယ် ပေးပို့နိုင်ပါသည်-

၁။

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

moicontact@moi.gov.mm

၂။

မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား

mrtvcontact@moi.gov.mm

၃။

ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

iprdcontact@moi.gov.mm

၄။

သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း

npecontact@moi.gov.mm

၅။

ပုံနှိပ်ရေးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်း

ppecontact@moi.gov.mm

၆။

မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း

mmpecontact@moi.gov.mm