တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေငြာခြင်း

Sat, 01/05/2019 - 05:22 -- admin

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာနမှ ၃-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၃:၀၀)နာရီ အချိန်တွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးစုဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်) ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်များ ရိုက်နှိပ်ရန်အတွက် သာမာန်အသုံးစရိတ်ဖြင့် ကုန်ကြမ်းစက္ကူ (၂)မျိုးအား ဝယ်ယူရန် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီမှ ဈေးနှုန်း စိစစ်ခဲ့ရာ တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီများမှ ယှဉ်တွဲပါဈေးနှုန်းနှင့် အရေအတွက်ဖြင့် တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်-