ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း အတွက် 300 KVA Generator နှင့် မော်တော်ယာဉ်များ ဝယ်ယူရေး အတွက် တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း

Thu, 08/27/2015 - 23:11 -- user3

သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ 300 KVA Generator နှင့်  မော်တော်ယာဉ်များ ဝယ်ယူရေးအတွက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ပစ္စည်းများဝယ်ယူရေးနှင့် ထုခွဲရောင်းချရေး ကော်မတီက ၂၇-၈-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် စိစစ်ရေး အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ပြီး ဌာနမှလိုအပ်သည့် လုပ်ငန်း စံချိန်စံညွှန်း ကိုက်ညီသည့် ဈေးအနည်းဆုံး တင်ဒါ တင်သွင်းသော အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီမှ တင်ဒါ အောင်မြင် ခဲ့ပါသည် -

စဉ်    ကုမ္ပဏီ                   ပစ္စည်း             ဝယ်ယူမည့်             စိစစ်ပြီး                စိစစ်ပြီး

         အမည်               အမျိုးအမည်          အရေအတွက်          ဈေးနှုန်း                တန်ဘိုး

၁။     Minn Shwe Htee     300 KVA                     ၁ လုံး             ကျပ် ၄၁,၂၉၀,၀၀၀       ကျပ် ၄၁,၂၉၀,၀၀၀

         Co.,Ltd                      Generator

                                            E&G/DOOSAN

                                            KOREA

                                           

၂။      Yaung Ni Oo            Motor Car                   ၂ စီး               ကျပ်  ၁၉,၈၀၀,၀၀၀   ကျပ် ၃၉,၆၀၀,၀၀၀

         SERVICE                  (Single Cab)

         Co.,Ltd                      Toyota Hilux

                                            2 WD/2013 Model

                                            U.A.E

 

၃။     Entrepreneur           Motor Car                   ၁ စီး              ကျပ် ၂၄,၉၉၉,၀၀၀     ကျပ် ၂၄,၉၉၉,၀၀၀

         United Co.,Ltd         (Mail Box)

                                            Mitsubishi Canter

                                            Box Truck

                                            2005(or)2006 Model

                                            JAPAN

                                                                                                                စုစုပေါင်း        ကျပ် ၁၀၅,၈၈၉,၀၀၀

        

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပစ္စည်းများဝယ်ယူရေးနှင့် ထုခွဲရောင်းချရေးကော်မတီ