ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Thu, 01/21/2016 - 11:29 -- user3

ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း အသစ်လျှောက်ထားခြင်းများနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်းများအား ခွင့်ပြုပေးနေမှုအခြေအနေ

 

            ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း နှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း နည်းဥပဒေများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၈/၂၀၁၄)ဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁၀)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီက ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အသစ်လျှောက် ထားခြင်း၊ ၁၉၆၂ခုနှစ် ပုံနှိပ်သူများနှင့်ထုတ်ဝေသူများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရ ထုတ်ပေး ထားသည့် မှတ်ပုံတင် သက်သေခံ လက်မှတ်ရရှိထားသူများ၏ သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း၊ လုပ်ငန်း အမည်ပြောင်းခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်သူ/ထုတ်ဝေသူအမည်ပြောင်း လျှောက်ထားခြင်းတို့ကို စီမံခန့် ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးများဖြင့် စိစစ်၍ ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါသည်။

             ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရာ (၂၁-၁-၂၀၁၆)ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာနစီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ပုံနှိပ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားသူ (၁)ဦး ၊ ပုံနှိပ် လုပ်ငန်း အသစ်လျှောက်ထားသူ (၇)ဦး ၊ ထုတ်ဝေခွင့်သက်တမ်းတိုး(၁) ဦး ထုတ်ဝေခွင့်အတွက် အသစ်လျှောက် ထားသူဂျာနယ်ထုတ်ဝေခွင့်(၃)ဦး၊မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခွင့်(၂)ဦး၊ အထွေထွေထုတ်ဝေ ခွင့် (၇)ဦး ၊ ပေါင်းလုပ်ငန်းအသစ်(၁၂)ဦး ၊ တို့အားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုပေး ခဲ့ပါသည်။ ထုတ်ဝေသူအမည်ပြောင်း (၃) ဦးတို့ကိုလည်းခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။

          ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း နည်းဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းသည့် (၁၀-၁၀-၂၀၁၄) ရက်မှ စ၍ ယနေ့အထိ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းအတွက်သက်တမ်းတိုး(၁၀၄၁)ဦး နှင့် အသစ်လျှောက်ထားသူ       (၂၆၁)ဦး၊ ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်သက်တမ်းတိုး  (၉၉၁) ဦး နှင့် အသစ်လျှောက်ထားသူ (၆၈၇)ဦး ၊ သတင်း အေဂျင်စီ လုပ်ငန်းအသစ်လျှောက်ထားသူ (၂၅)ဦး ၊ စုစုပေါင်းပုံနှိပ်ခြင်း ၊ ထုတ်ဝေခြင်း နှင့် သတင်း အေဂျင်စီ လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (၃၀၀၅)စောင် အားစိစစ် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ သည်။  

            ပုံနှိပ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားသူ(၁)ဦး နှင့် မဂ္ဂဇင်းအသစ်လျှောက်ထားသူ (၃)ဦး တို့အားအချက် အလက်များစိစစ်ဆောင်ရွက် ဆဲဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါ သည်။

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန