ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Fri, 05/22/2015 - 17:37 -- Anonymous (not verified)

ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်း အသစ် လျှောက်ထားခြင်းများနှင့် သက်တမ်း တိုးခြင်းများအား ခွင့်ပြုပေးနေမှု အခြေအနေနှင့် သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ရန် အသိပေး ကြေညာချက်

ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ သဘော တူညီချက်ဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်း နည်းဥပဒေများကို အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၄၈/၂၀၁၄) ဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံ ခန့်ခွဲရေး ကော်မတီက ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် အသစ် လျှောက်ထားခြင်း၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရ ထုတ်ပေး ထားသည့် မှတ်ပုံတင် သက်သေခံ လက်မှတ် ရရှိထားသူများ၏ သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားခြင်း၊ လုပ်ငန်း အမည် ပြောင်းခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်သူ/ ထုတ်ဝေသူ အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားခြင်းတို့ကို စီမံ ခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးများဖြင့် စိစစ်၍ ခွင့်ပြုပေးလျက် ရှိပါသည်။

ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရာ (၂၂-၅-၂၀၁၅) ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာနစီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း သက်တမ်းတိုး (၇)ဦးကို လည်းကောင်း၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း အသစ်လျှောက် (၆) ဦး၊  ထုတ်ဝေခွင့် အတွက် အသစ် လျှောက်ထားသူ ဂျာနယ် ထုတ်ဝေခွင့် (၄)ဦး၊ မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေခွင့် (၃)ဦး၊ အထွေထွေ ထုတ်ဝေခွင့် (၁၃)ဦးနှင့် သတင်း အေဂျင်စီ လုပ်ငန်းအသစ် (၁)ဦး၊ ပေါင်းလုပ်ငန်း အသစ် (၂၇)ဦး တို့အား လည်းကောင်း၊ ထုတ်ဝေသူ အမည်ပြောင်း (၁)ဦး၊ လုပ်ငန်း အမည်ပြောင်း (၃)ဦးနှင့် လုပ်ငန်း လိပ်စာပြောင်း (၂)ဦး တို့အား လည်းကောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။

ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်း နည်းဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းသည့် (၁၀-၁၀-၂၀၁၄) ရက်မှ စ၍ ယနေ့အထိ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း အတွက် သက်တမ်းတိုး (၉၅၆) ဦးနှင့် အသစ် လျှောက်ထားသူ       (၁၆၆)ဦး၊ ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်း အတွက် သက်တမ်းတိုး  (၉၅၆) ဦးနှင့် အသစ် လျှောက်ထားသူ (၄၀၁)ဦး၊ သတင်း အေဂျင်စီ လုပ်ငန်း အသစ် လျှောက်ထားသူ (၁၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် သတင်း အေဂျင်စီ လုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် (၂၄၉၀) စောင်အား စိစစ် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဂျာနယ် ထုတ်ဝေခွင့် အသစ် လျှောက်ထားသူ တစ်ဦးနှင့် ပုံနှိပ် သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားသူ တစ်ဦးတို့ကို အချက်အလက်များ စိစစ် ဆောင်ရွက်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် ယခင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင် ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့် ပုံနှိပ်သူ ထုတ်ဝေသူများ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လိုပါက (၁-၃-၂၀၁၅) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး လုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် သက်တမ်း တိုးရန် အသိပေး ကြေညာချက်ကို (၁၁-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများတွင် ကြေညာ ထားခဲ့သော်လည်း ယနေ့အချိန်ထိ ပုံနှိပ် လုပ်ငန်းရှင် (၄၀၀) ဦးနှင့် ထုတ်ဝေ လုပ်ငန်းရှင် (၄၆၁)ဦး စုစုပေါင်း လုပ်ငန်းရှင် (၈၆၁) ဦးတို့မှာ သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းရှင်များ နစ်နာမှု မရှိစေရေး အတွက် လုပ်ငန်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ကြမည့် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေ လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် ( ၃၀-၆-၂၀၁၅ ) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ထပ်မံ အသိပေးအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ် ကာလ အတွင်း သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသည့် ပုံနှိပ်သူ ထုတ်ဝေသူ မှတ်ပုံတင် သက်သေခံ လက်မှတ်များကို မှတ်ပုံတင် စာရင်း ပယ်ဖျက်၊ ပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာ အပ်ပါသည်။

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန