ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း အသစ်လျှောက်ထားခြင်းများနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်းများအား ခွင့်ပြုပေးနေမှုအခြေအနေ

Tue, 02/24/2015 - 17:30 -- Anonymous (not verified)

ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း အသစ်လျှောက်ထားခြင်းများနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်းများအား ခွင့်ပြုပေးနေမှုအခြေအနေ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း နှင့်ထုတ် ဝေခြင်းလုပ်ငန်း နည်းဥပဒေများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၈/၂၀၁၄)ဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁၀)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော် မတီက ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် အသစ် လျှောက်ထားခြင်း၊ ၁၉၆၂ခုနှစ် ပုံနှိပ်သူများနှင့်ထုတ်ဝေသူများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရ ထုတ်ပေး ထားသည့် မှတ်ပုံတင်သက်သေ ခံလက်မှတ်ရရှိထားသူများ၏ သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း၊ လုပ်ငန်းအမည်ပြောင်းခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်သူ/ထုတ်ဝေသူ အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားခြင်းတို့ကို စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးများဖြင့် စိစစ်၍ ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါသည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရာ (၁၉ -၂-၂၀၁၅)ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာန စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းသက်တမ်းတိုး(၇၄)ဦးနှင့် ထုတ်ဝေသူသက်တမ်း တိုး(၆၆)ဦး၊ ပေါင်းသက်တမ်းတိုး(၁၄၀)ဦးအားလည်းကောင်း၊ပုံနှိပ်တိုက် လိပ်စာပြောင်း(၂)ဦး အားလည်း ကောင်း၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းအသစ် လျှောက်ထားသူ(၁၉)ဦး၊ ထုတ်ဝေခွင့်အတွက် အသစ်လျှောက်ထားသူ ဂျာနယ် ထုတ်ဝေခွင့်( ၆  )ဦး၊  မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခွင့် (၁၀)ဦး၊ အထွေထွေထုတ်ဝေခွင့် ( ၈ )ဦး၊ သတင်းအေဂျင်စီ( ၁ )ဦး၊ ပေါင်း ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း နှင့်ထုတ်ဝေ ခွင့်(၄၄)ဦးတို့အား အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြု ပေးခဲ့ပါသည်။ ယခင် အပတ်က စိစစ်ဆဲဖြစ်သော မဂ္ဂဇင်းအသစ် လျှောက်ထားသူ( ၁ )ဦး နှင့် ဂျာနယ် သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားသူ (၁)ဦးတို့အား ယခုအပတ်တွင် ပြန်လည် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ ယခုအပတ်တွင် တင်ပြထားသည့်အထဲမှ ဂျာနယ်လိပ်စာပြောင်း(၁)ဦး၊ သတင်းအေဂျင်စီ အသစ်(၁) ဦး၊ ဂျာနယ် အသစ်(၁)ဦး တို့နှင့် ပတ်သက်၍  စိစစ်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း နည်းဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းသည့် (၁၀-၁၀-၂၀၁၄) ရက်မှ စ၍  ယနေ့အထိ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းအတွက်  သက်တမ်းတိုး (၇၃၀ )ဦး နှင့်  အသစ်လျှောက်ထား သူ  ( ၁၀၁) ဦး၊ ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် သက်တမ်းတိုး( ၇၃၁ )ဦးနှင့်အသစ် လျှောက် ထားသူ( ၂၉၉) ဦး၊သတင်း အေဂျင်စီလုပ် ငန်းအသစ်လျှောက်ထားသူ(၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် သတင်းအေဂျင်စီလုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်( ၁၈၆၇ ) စောင်အား စိစစ် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။  

ဂျာနယ်ထုတ်ဝေခွင့် အသစ်လျှောက်ထားသူ(၄)ဦး၊ အထွေထွေထုတ်ဝေခွင့် သက်တမ်း တိုးလျှောက်ထား သူတစ်ဦး၊ ပုံနှိပ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားသူတစ်ဦး၊ ဂျာနယ်လိပ်စာပြောင်း လျှောက်ထားသူတစ်ဦးနှင့် သတင်းအေဂျင်စီအသစ် လျှောက်ထားသူတစ်ဦးတို့ကို  အချက် အလက်များ စိစစ်ဆောင်ရွက်ဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန