ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၃) ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပ
Post date: Sat, 03/10/2018 - 10:59

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၈
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၃) ရက္ေျမာက္ ေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌  က်င္းပသည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးသမားေတာ္မ်ား ညီလာခံႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား
Post date: Sat, 03/10/2018 - 10:33

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးသမားေတာ္မ်ားညီလာခံကို (၂၀၀၀)ခုႏွစ္ မွစတင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ရာ ယခုဆိုလ်င္ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး သမားေတာ္မ်ားညီလာခံကို ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆးဝါးမ်ား အဆင့္အတန္းျမင့္မားတိုးတက္ေရး၊ ျမန

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပ
Post date: Thu, 03/08/2018 - 11:25

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၆
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

1
2
3
4
5
6
7

နိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲမ်ား၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား

တိုင္းရင္းသားအားလုံး တစည္းတလုံးတည္း လြတ္လပ္ေရးကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို တန္ဖိုးထား ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ထာဝစဥ္ႏိုးၾကားရွင္သန္ေနေအာင္ အသက္တမၽွ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ အေရးႀကီး

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ပကတိအေျခအေနကို သိရွိႏိုင္ရန္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ကူညီေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသည္ အဘက္ ဘက္တြင္ ေနာက္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးနွင့္ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ား၏ မိန့္ခြန္းမ်ား

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖျမင့္က အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔တြင္ အာဆီယံေဒသတြင္း ဆက္သြယ္ေရး စီိမံကိန္းမ်ား၊ အာဆီယံ အသိအျမင္မ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အာဆီယံႏွင့္ အာဆီယံေဒသ ျပင္ပမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား နားလည္မႈမ်ား၏ အယူအဆမ်ား ျပန္လည္ သံုးသပ္ စဥ္းစားၾကရန