ဝန်ကြီးဌာနကြေညာချက်များ

01/04/2019 - 18:52

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

12/28/2018 - 11:17

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း နည်းဥပဒေများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၈/၂၀၁၄)ဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ

12/27/2018 - 15:05

တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း

12/13/2018 - 15:13

ရုံးသုံး၊ လုပ်ငန်းသုံး၊ ပရိဘောဂပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ် ယူခြင်း

Pages