လွှတ်တော်သတင်း

Post date: 08/30/2018 - 20:07

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ပေးပို့လာသော ဥပဒေကြမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေးများကို  ယနေ့မွန်းလွဲ ၁နာရီက အခွန်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဥပဒေကြမ်းကို လည်းကောင်း၊

Post date: 08/30/2018 - 20:06

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅)ရက် မြောက်နေ့ကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက် အအုံ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

Post date: 08/30/2018 - 02:28

ဒုတိယအကြိမ်   ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃) ရက်မြောက် နေ့ကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ မေးမြန်း ခြင်းနှင့် ဖြေကြားခြင်း၊ အစီရင်ခံစာ ၂ ခု ဖတ်ကြားခြင်း၊ အဆို ၁ခု ဆွေးနွေး၍ လွှတ်တော်၏ အဆုံး အဖြတ်ရယူခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။

Post date: 08/30/2018 - 02:27

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၃ရက်မြောက် နေ့ကို ယနေ့နံနက် ၁ဝနာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်းများ မေးမြန်း ခြင်းနှင့် ဖြေကြားခြင်း၊ အစီရင်ခံစာ ၂ခု ဖတ်ကြားခြင်းနှင့် အဆို ၁ခု ဆွေးနွေး၍ လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ် ရယူခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။

Post date: 08/28/2018 - 20:29

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီအစည်းအဝေးကို ယနေ့  နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် D ဆောင်၊ ဒုတိယထပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

Post date: 08/28/2018 - 20:16

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄)ရက် မြောက်နေ့ကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက် အအုံ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

Post date: 08/26/2018 - 23:12

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသား လွှတ်တော် နဝမ ပုံမှန် အစည်းအဝေး ၁၂ ရက်မြောက် နေ့ကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ မေးမြန်း ခြင်းနှင့် ဖြေကြားခြင်း၊ အစီရင်ခံစာ ၂ခု ဖတ်ကြားခြင်း၊ ဥပဒေကြမ်း ၁ခု တင်သွင်းခြင်းနှင့် အဆို ၁ခု ဆွေးနွေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။

Post date: 08/26/2018 - 23:12

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန် အစည်းအဝေး ၁၂ ရက်မြောက်နေ့ ကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်လင်းက ရှင်းလင်းဖြေကြားခြင်း၊ အဆို ၁ ခုတင်သွင်း၊ အစီရင်ခံစာ ၁ ခု ဖတ်ကြားတင်သွင်းခြင်း၊  အစီရင်ခံစာ ၁ခု ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များက ဆွေးနွေးခြင်း တို့ ဆောင်ရွက်ကြသည်။

Pages

MRTV feeds