တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေး

Thu, 03/31/2016 - 08:37 -- user3

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၇။၂ဝ၁၆

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၇ ရက်

(၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃ဝ ရက်)

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တိုင်းရင်းသား

လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၆၂ ၊ ပုဒ်မခွဲ(စ)၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မ ၁ဝ၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂)တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များအရ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က တင်ပြလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ ကို တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးများအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေး လိုက်သည်-

(၁) ကချင်ပြည်နယ်

(က) ဦးခင်မောင်မြင့်(ခ)ဦးဒိတ် ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(ခ) ဦးစိုင်းစိန်လင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(ဂ) ဦးအားတီယောဟန် လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(ဃ) ဦးရန်နမ်းဖုန် ရဝမ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၂) ကယားပြည်နယ်

(က) ဦးလှမျိုးဆွေ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၃) ကရင်ပြည်နယ်

(က) ဦးတေဇထွဋ်လှိုင်ထွေး ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(ခ) ဦးမင်းတင်ဝင်း မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(ဂ) ဦးခွန်မျိုးတင့် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

( ၄) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

(က) ဒေါ်မွှေးမွှေးခင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(ခ) ဦးလာလ်ထောင်ထန်း ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၅) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

(က) ဦးစောလုကာ ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၆) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

(က) ဒေါ်နော်ပွယ်ဆေး ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၇) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

(က) ဦးလှထွန်း ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၈) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

(က) ဦးစိုင်းကျော်ဇော ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၉) မွန်ပြည်နယ်

(က) ဦးရွှေမြင့် ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(ခ) ဒေါ်စံဝင့်ခိုင် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

( ဂ ) ဦးအောင်မြင့်ခိုင် ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁ဝ) ရခိုင်ပြည်နယ်

(က) ဦးပုန်ဘွေ ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

(က) ဒေါ်ပန်းသဉ္ဇာမျိုး ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(ခ) ဦးဇော်အေးမောင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၂) ရှမ်းပြည်နယ်

(က) ဒေါက်တာ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး

အောင်သန်းမောင် ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(ခ) ဦးဇုတ်ဒေါင် ကချင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(ဂ) ဦးဂူဆာ လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(ဃ) ဦးယောသပ် လားဟူတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(င) ဦးအာဗေလှ အာခါတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(စ) ဒေါက်တာထွန်းလှိုင် အင်းသားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(ဆ) ဦးခွန်အေးမောင် ကယန်း (ခ) ပဒေါင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

(၁၃) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

(က) ဂါ့မိုးမြတ်မြတ်သူ ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(ခ) ဦးတင်စော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

 

(ပုံ) ထင်ကျော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်