ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန (Community Centre) အဆောက်အဦများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောက်လုပ်ရေး (ကယားပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်) တင်ဒါကော်မတီ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း

Thu, 11/29/2018 - 05:16 -- admin

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန၊ တောင်ကြီးမြို့နှင့် လားရှိုးမြို့များရှိ ဌာနပိုင်မြေနေရာများတွင် လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန(Community Centre) အဆောက် အအုံများ ဆောက်လုပ်ရန်နှင့် ကျန်ရှိမြေနေရာကို (B.O.T) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါပုံစံများ တင်သွင်းလာခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စုပေါင်းခန်းမတွင် လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန (Community Centre) အဆောက်အဦများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောက်လုပ်ရေး (ကယားပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်) တင်ဒါကော်မတီမှ (၂၈-၁၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့၌ စိစစ်ရွေးချယ်ခဲ့ရာ တောင်ကြီးမြို့နှင့် လားရှိုးမြို့များရှိ ဌာနပိုင်မြေနေရာများတွင် လူထုအခြေပြု ဗဟိုဌာန(Community Centre) အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရန်နှင့် ကျန်ရှိမြေနေရာကို (B.O.T) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် မြန်မာ့ကြယ်စင်လင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။